top of page

Materiały 

Platforma BCMLogic One i aplikacje

Zapraszamy do pobrania materiałów opisujących naszą platformę oraz aplikacje stworzone przez BCMLogic na jej bazie

Platforma BCMLogic stanowi innowacyjne rozwiązanie pozwalające na efektywne zarządzanie incydentami, bezpieczeństwem, ryzykiem i ciągłością działania biznesu w dynamicznie zmieniających się organizacjach. Platforma wspiera managerów w realizacji zadań w trybie normalnej pracy jak również w przypadku awarii czy sytuacji kryzysowych.

Moduł przygotowania i testowania Planów Zachowania Ciągłości Działania. Pozwala na odwzorowanie modelu relacji Biznes (procesy) – Zasoby – Technologia. Zawiera funkcjonalności analizy ryzyka RA i analizy wpływu na biznes BIA w postaci prostego kreatora udostępnianego użytkownikom biznesowym on-line. W ramach analizy wymiarowane są usługi IT w oparciu o wymagania biznesu.

Moduł, w którym zbierane są incydenty i analizowane w czasie rzeczywistym w kontekście wpływu na bezpieczeństwo i kondycję biznesu. Incydenty zarządzane są z punktu widzenia priorytetów biznesowych, zestaw funkcjonalności umożliwia budowanie praktycznych scenariuszy działania w oparciu o sekwencję zadań przypisanych dla zdefiniowanych ról.

Rejestr ryzyka zidentyfikowany w ramach firmy, każde ryzyko opisane jest kartą ryzyka, w której definiowane są cele i wymagania jakie należy spełnić, aby osiągnąć oczekiwany poziom ryzyka, możliwość wskazania stopnia skutków zmaterializowania się ryzyka pod kątem wpływu na określony obszar w firmie, a także funkcja określenia strategii wraz z planem postępowania z ryzykiem.

Wsparcie procesów zarządzania RODO.

Wsparcie procesów zarządzania audytem.

Wsparcie audytu.

Ocena dostosowania przedsiębiorstwa do wymagań Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Nasze POV (Point Of View)

Zapraszamy do pobranie dodatkowych materiałów opisujących nasze podejście do bezpieczeństwa biznesu

Jak narzędzia BCMLogic mogą pomóc w realizacji kluczowych zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i odporności biznesu.

Folder informacyjny opisujący nasze podejście do zarządzania ciągłością działania i odpornością (business resiliency).

bottom of page