top of page

Materiały 

Platforma BCMLogic One i aplikacje

Zapraszamy do pobrania materiałów opisujących naszą platformę oraz aplikacje stworzone przez BCMLogic na jej bazie

Platforma BCMLogic One

Platforma BCMLogic stanowi innowacyjne rozwiązanie pozwalające na efektywne zarządzanie incydentami, bezpieczeństwem, ryzykiem i ciągłością działania biznesu w dynamicznie zmieniających się organizacjach. Platforma wspiera managerów w realizacji zadań w trybie normalnej pracy jak również w przypadku awarii czy sytuacji kryzysowych.

Zarządzanie Ciągłością Działania

Moduł przygotowania i testowania Planów Zachowania Ciągłości Działania. Pozwala na odwzorowanie modelu relacji Biznes (procesy) – Zasoby – Technologia. Zawiera funkcjonalności analizy ryzyka RA i analizy wpływu na biznes BIA w postaci prostego kreatora udostępnianego użytkownikom biznesowym on-line. W ramach analizy wymiarowane są usługi IT w oparciu o wymagania biznesu.

Zarządzanie Incydentami i Sytuacjami Kryzysowymi

Moduł, w którym zbierane są incydenty i analizowane w czasie rzeczywistym w kontekście wpływu na bezpieczeństwo i kondycję biznesu. Incydenty zarządzane są z punktu widzenia priorytetów biznesowych, zestaw funkcjonalności umożliwia budowanie praktycznych scenariuszy działania w oparciu o sekwencję zadań przypisanych dla zdefiniowanych ról.

Zarządzanie Ryzykiem

Rejestr ryzyka zidentyfikowany w ramach firmy, każde ryzyko opisane jest kartą ryzyka, w której definiowane są cele i wymagania jakie należy spełnić, aby osiągnąć oczekiwany poziom ryzyka, możliwość wskazania stopnia skutków zmaterializowania się ryzyka pod kątem wpływu na określony obszar w firmie, a także funkcja określenia strategii wraz z planem postępowania z ryzykiem.

RODO

Wsparcie procesów zarządzania RODO.

Wsparcie procesów zarządzania audytem.

Wsparcie audytu.

Ocena dostosowania przedsiębiorstwa do wymagań Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Nasze POV (Point Of View)

Zapraszamy do pobranie dodatkowych materiałów opisujących nasze podejście do bezpieczeństwa biznesu

Jak narzędzia BCMLogic mogą pomóc w realizacji kluczowych zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i odporności biznesu.

Folder informacyjny opisujący nasze podejście do zarządzania ciągłością działania i odpornością (business resiliency).

Dziękujemy!

Zgadzam się na przesyłanie mi newslettera, czyli darmowych materiałów, ofert handlowych i marketingowych przez BCMLogic Solutions, na podany przeze mnie e-mail zgodnie z polityką prywatności i cookies.

bottom of page