top of page

Zarządzanie Incydentami

Incydenty_wykresy-768x385
BCM_Incydenty-768x960

INCYDENTY WYMIENIAJĄ DANE Z INNYMI PROCESAMI ZARZĄDZANIA

GOTOWE ŚCIEŻKI POSTĘPOWANIA – SZYBSZA ODPOWIEDŹ NA ZDARZENIE

Gotowe schematy postępowania i wbudowana w system wiedza ekspercka

Podczas reakcji na incydent kluczowe są trzy elementy – wiemy to na podstawie własnego doświadczenia:

❶ Trafna ocena na co incydent ma wpływ i jakie mogą być straty

❷ Powiadomienie odpowiednich osób w organizacji oraz regularna aktualizacja statusu

❸ Uruchomienie i monitorowanie działań naprawczych.

 

BCMLogic pozwala ustalić na jakie procesy wpływa incydent. Na bazie kategorii, wpływu i innych czynników ustawiany jest priorytet i oraz wybierany właściwy workflow. Na podstawie gotowych szablonów wysyłane są powiadomienia – w momencie zmiany statusu lub na życzenie operatora. Do każdej podkategorii określone są standardowe akcje, które można uruchomić i zlecić (via aplikacja lub Help Desk) i śledzić ich postęp. Wszystkie działania są rejestrowane w systemie na potrzeby późniejszej ewaluacji incydentu.

DOPASOWANY DLA DZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA

Parametryzowany na miarę

BCMLogic Incydenty to moduł dedykowany do obsługi incydentów bezpieczeństwa. Pozwala w łatwy sposób podłączać różne źródła informacji o zdarzeniach, definiować fazy obsługi, korzysta z list powiadomień, predefiniowanych zadań, ewidencjonuje podjęte działania i gromadzi załączone informacje oraz generuje na podstawie szablonów gotowe raporty.

ELEMENT EKOSYSTEMU

Współpraca z innymi procesami

Proces obsługi incydentów może zasilać oraz korzystać z informacji zgromadzonych w innych procesach: Zarządzania Ciągłością Działania, Ryzykiem, Bezpieczeństwem Informacji.  Przykład: aktualizacja prawdopodobieństwa w matrycy ryzyka na podstawie liczby zdarzeń.

bottom of page