top of page

Zarządzanie Incydentami

SZYBKIE WDROŻENIE I MINIMALIZACJA NAKŁADU NA OBSŁUGĘ PROCESU

Gotowe schematy postępowania i wbudowana w system wiedza ekspercka

Podczas reakcji na incydent kluczowe są trzy elementy – wiemy to na podstawie własnego doświadczenia:

❶ Trafna ocena na co incydent ma wpływ i jakie mogą być straty

❷ Powiadomienie odpowiednich osób w organizacji oraz regularna aktualizacja statusu

❸ Uruchomienie i monitorowanie działań naprawczych.

 

BCMLogic pozwala ustalić na jakie procesy wpływa incydent. Na bazie kategorii, wpływu i innych czynników ustawiany jest priorytet i oraz wybierany właściwy Workflow. Na podstawie gotowych szablonów wysyłane są powiadomienia – w momencie zmiany statusu lub na życzenie operatora.

 

Do każdej podkategorii określone są standardowe akcje, które można uruchomić i zlecić (via aplikacja lub Help Desk) i śledzić ich postęp. Wszystkie działania są rejestrowane w systemie na potrzeby późniejszej ewaluacji incydentu.

DOPASOWANY DLA DZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA

Parametryzowany na miarę

BCMLogic Incydenty to moduł dedykowany do obsługi incydentów bezpieczeństwa. Pozwala w łatwy sposób podłączać różne źródła informacji o zdarzeniach, definiować fazy obsługi, korzysta z list powiadomień, predefiniowanych zadań, ewidencjonuje podjęte działania i gromadzi załączone informacje oraz generuje na podstawie szablonów gotowe raporty.

ELEMENT EKOSYSTEMU

Współpraca z innymi procesami

Proces obsługi incydentów może zasilać oraz korzystać z informacji zgromadzonych w innych procesach:

 • Zarządzania Ciągłością Działania,

 • Ryzykiem,

 • Bezpieczeństwem Informacji. 

​​

Przykład: aktualizacja prawdopodobieństwa w matrycy ryzyka na podstawie liczby zdarzeń.

ETAPY REAGOWANIA W MODULE INCYDENTY
 • Zbudowanie predefiniowanych planów zarządzania incydentem i zestawu domyślnych akcji do wykonania w powiązaniu z klasyfikacją zgłoszenia

 • Dostosowanie formularzy zgłaszania incydentów

 • Zarządzanie rejestrami: Obszar, Kategoria, Podkategoria, Priorytet

 • Definicja domyślnych priorytetów i czasów na rozwiązanie

 • Dostęp do procedur zarządzanych w module BCM

AUTOMATYZACJA PROCESU I SPÓJNOŚĆ

Moduły merytoryczne Platformy BCMLogic, w tym BCM, korzystają ze wspólnych modułów i mechanizmów technicznych. Ich wspólnym celem jest realizacja trzech głównych założeń.
 

 • Automatyzację powtarzalnych czynności i zapewnienie powtarzalnych i kompletnych działań dla takich samych obiektów biznesowych.

 • Zapewnienie spójności danych nie tylko na poziomie aplikacji, ale również, a może przede wszystkim, na poziomie organizacji czy grupie organizacji.

 • Ujednolicenie tworzonych dokumentów oraz komunikacji w ramach procesów.

 

Mechanizmy te wspominane są przy opisie funkcji biznesowych, natomiast poniżej udostępniamy zwarte kompedium na ich temat.

bottom of page