top of page
AdobeStock_301701829_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg

Zastosowania

Według funkcjonalności
Zarządzanie Ciągłością Działania

Efektywne zarządzanie ciągłością działania biznesu, które umożliwia organizacji zaplanowanie, przetestowanie i uruchomienie każdego scenariusza, który może mieć wpływ na biznes oraz technologię IT. Moduł gromadzi i udostępnia w jednym miejscu i w trybie online, wszystkie informacje potrzebne do efektywnej reakcji na zdarzenia wpływające na biznes.

image.png
Zarządzanie Incydentami

BCMLogic Incydenty to moduł dedykowany do obsługi incydentów bezpieczeństwa. Pozwala w łatwy sposób podłączać różne źródła informacji o zdarzeniach, definiować fazy obsługi, korzysta z list powiadomień, predefiniowanych zadań, ewidencjonuje podjęte działania i gromadzi załączone informacje oraz generuje na podstawie szablonów gotowe raporty.

image.png
Zarządzanie Ryzykiem

Najlepsze efekty uzyskasz stosując do zarządzania oraz ograniczania ryzyka, nasze podejście oparte na danych. Łącząc wewnętrzne oraz zewnętrzne źródła informacji, kalkulujemy metryki ryzyka, pokazujące aktualny przegląd sytuacji, a tym samym wspieramy Twoją decyzję.

Zarządzanie Audytem

Audyt jest nieodłącznym elementem weryfikującym procesy zarządzania bezpieczeństwem. Celem modułu jest wsparcie audytorów od planowania, poprzez rejestrację przebiegu, po przygotowanie i uzgadnienie raportu z audytu. Ważnym elementem jest możliwość rejestracji i monitorowania realizacji zaleceń poaudytowych.

Według regulacji (standardu bezpieczeństwa)
GDPR

BCMLogic pomaga organizacjom spełnić wymagania GDPR w zakresie automatyzacji oceny wpływu na prywatność i mapowanie danych, identyfikację zagrożeń dla prywatności oraz egzekwowanie działań związanych z zarządzaniem ryzykiem i późniejszym audytem, w ramach jednej,  zintegrowanej platformy.

Krajowy System Cyberbezpieczeństwa

Widok na Krajowy System Cyberbezpieczeństwa z perspektywy różnych funkcji tej samej organizacji w jednym rozwiązaniu: od incydentów bezpieczeństwa, poprzez analizę ryzyka i mechanizmy ciągłości działania, po wdrażanie i monitorowanie zabezpieczeń oraz regularne audyty bezpieczeństwa.

DORA

BCMLogic w konfiguracji dostosowanej dla DORA to operacjonalizacja i automatyzacja wszystkich wymogów stawianych w dyrektywie, w tym: Zarządzanie Ryzykiem IT, Zarządzanie Incydentami ICT, testowanie operacyjnej odporności cyfrowej oraz Zarządzanie Ryzykiem dostawców usług ICT.

bottom of page