Zarządzanie Ryzykiem

PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM WYMIENIA DANE Z INNYMI PROCESAMI

BCM_Ryzyko_w_kontekście_innych_procesów-768x960

POŁĄCZENIE INFORMACJI O RYZYKACH, INCYDENTACH I PLANACH BCM

Im więcej informacji tym bardziej wiarygodne szacunki i bardziej adekwatna reakcja na zdarzenia

BCMLogic ONE posiada wszystko co potrzebne do Zarządzania Ryzykiem: listę zasobów, osób i procesów, możliwość opisania przyczyn ryzyka, wybór strategii, przypisanie planów postępowania oraz raportowanie i monitorowanie. Oferuje jednak znacznie więcej. Integracja z informacjami o incydentach, analizie BIA i planach BCP pozwala na jeszcze lepsze urealnienie oceny ryzyka. Poziom prawdopodobieństwa może być ustawiany na podstawie liczby incydentów, które dotyczyły danego procesu czy zasobu. Zarejestrowane skutki incydentów umożliwiają  weryfikację wcześniej przyjętych skutków materializacji ryzyka. BIA daje nam informację co tak naprawdę jest kluczowe dla organizacji pod kątem oceny ryzyk.

KONTROLA NAD PLANAMI POSTĘPOWANIA

Przydzielanie, akceptacja i monitorowanie

Plany postępowania to praktycznie dodatkowy podmoduł. Z jednej strony zintegrowany z listą ryzyk, a z drugiej posiadający własny Workflow, powiadomienia i przypomnienia, gwarantujący automatyzację pełnego cyklu życia od planu do gotowego zabezpieczenia, pozwalający na monitorowanie wykonania.

SPÓJNE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W ORGANIZACJI

Od oceny zasobu po globalne ryzyka w całej organizacji

BCMLogic to analiza ryzyka na różnych poziomach: od systemu IT czy lokalizacji, poprzez różne systemy zarządzania (BCM, Zgodność, Bezpieczeństwo informacji itd.) po ryzyka operacyjne na poziomie jednostek, całej firmy lub międzynarodowej korporacji. System zapewnia izolację poszczególnych poziomów i kategorii, ale nie wyklucza spójnego przepływu na wyższe poziomy. Jeśli administrator kluczowej lokalizacji zdiagnozuje poważne ryzyko mające wpływ na procesy biznesowe, wówczas informacja ta może być propagowana dalej. W zależności od rodzaju i poziomu ryzyka użytkownicy korzystają z najbardziej odpowiednich formularzy i ekranów aplikacji.

Ryzyko_menu-768x299