top of page
AdobeStock_301701829_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg

GDPR

General Data Protection Regulation

W kwietniu 2016 r. przyjęto rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, w skrócie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (GDPR). W celu dostosowania się do nowych przepisów, które obowiązują w całej UE, przedsiębiorcy  musieli lub muszą dokonać licznych zmian prawnych i organizacyjnych.

Organizacje, których działalność gospodarcza opiera się głównie na przetwarzaniu danych osobowych, muszą być zgodni z nowymi regulacjami:

  • znacznie szersza definicja danych osobowych,

  • wprost zdefiniowane warunki przetwarzanie danych osobowych,

  • dodatkowe prawa osób fizycznych,

  • nowe obowiązku przetwarzającego dane osobowe,

  • kary administracyjne za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia mogą sięgać 20 mln euro lub 4% rocznych światowych obrotów organizacji. Ponadto osoby fizyczne będą miały prawo do dochodzenia na drodze sądowej zadośćuczynienia i żądania odszkodowania przewyższającego wysokość ustawowych grzywien.

Przedsiębiorstwa muszą być dostosowane do nowych przepisów, aby uniknąć znacznych kar. Jednocześnie te zmiany należy traktować jako okazję do zwiększenia skuteczności swoich działań.

Jak może pomóc Platforma BCMLogic?

Moduł BCMLogic GDPR pomaga organizacjom spełnić te wymagania GDPR poprzez automatyzację ocen wpływu na prywatność i mapowanie danych, identyfikację zagrożeń dla prywatności oraz egzekwowanie działań związanych z zarządzaniem ryzykiem w ramach zintegrowanej platformy.

bottom of page