top of page

Krajowy System Cyberbezpieczeństwa

OPERACJONALIZACJA PROCESU

Procesy, procedury, dane, powiadomienia i raporty w jednym modelu danych i aplikacji biznesowej dedykowanej do wsparcia i automatyzacji działań związanych z Krajowym Systemem Cyberbezpieczeństwa.

Organizacje, które są objęte obowiązkami wynikającymi z ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, przygotowane są pod względem procedur, przeszkolonego i zorganizowanego personelu oraz środki techniczne związane z ochrona przed zagrożeniami. Czynności te są pracochłonne i wymagają wiele manualnej pracy, utrzymywania dokumentów, przygotowywania raportów.. Zmniejszenie obciążenia i skupienie się na działaniach merytorycznych, wymaga automatyzacji realizowanych procesów z obszaru bezpieczeństwa.

 

BCMLogic ONE jest zaawansowanym oprogramowaniem, które wspiera i wzbogaca pracowników i środki techniczne dzięki takim modułom jak:

  • Moduły Zarządzania Incydentami Bezpieczeństwa

  • Moduł Analizy i Zarządzania Ryzykiem

  • Moduł Zarządzania Incydentami

  • Moduł Zarządzania Audytem

oraz elementom automatyzującym pracę:

  • Wspólny model danych, obejmujący procesy i usługi, strukturę organizacyjną, pracowników i ich role w procesach, obiekty biznesowe

  • W pełni definiowalny Workflow

  • Przypisywanie i monitorowanie zaleceń, działań naprawczych i korygujących

  • Powiadomienia i przypomnienia

  • Dynamicznie generowane dokumenty na bazie szablonów

  • Standardowe i dedykowane raporty

GOTOWE ROZWIĄZANIE WSPIERAJĄCE REALIZACJĘ WYMAGAŃ KSC

KSC_w_BCMLogic-724x1024.png
Elemementy.png

WIDOK NA KSC Z PERSPEKTYWY RÓŻNYCH FUNKCJI W RAMACH TEJ SAMEJ ORGANIZACJI

Aplikacja jest narzędziem, które wspiera i ułatwia działanie różnych funkcji i ról w organizacji, nie tylko w kontekście KSC, ale innych regulacji oraz wymagań biznesowych. Każda funkcja korzysta dostosowanych pulpitów i wbudowanej wiedzy merytorycznej, a jednocześnie wszyscy mają dostęp do wspólnych i zintegrowanych informacji.

BCM_role_w_organizacji-724x1024.png
bottom of page