top of page

Operacjonalizacja procesu

Procesy, procedury, dane, powiadomienia i raporty w jednym modelu danych i aplikacji biznesowej dedykowanej do wsparcia i automatyzacji działań związanych z Krajowym Systemem Cyberbezpieczeństwa.

Organizacje, które są objęte obowiązkami wynikającymi z ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, przygotowane są pod względem procedur, przeszkolonego i zorganizowanego personelu oraz środki techniczne związane z ochrona przed zagrożeniami. Czynności te są pracochłonne i wymagają wiele manualnej pracy, utrzymywania dokumentów, przygotowywania raportów.. Zmniejszenie obciążenia i skupienie się na działaniach merytorycznych, wymaga automatyzacji realizowanych procesów z obszaru bezpieczeństwa.

 

BCMLogic ONE jest zaawansowanym oprogramowaniem, które wspiera i wzbogaca pracowników i środki techniczne dzięki takim modułom jak:

 • moduł Zarządzania Incydentami Bezpieczeństwa

 • moduł Analizy i Zarządzania Ryzykiem

 • moduł Zarządzania Incydentami

 • moduł Zarządzania Audytem

oraz elementom automatyzującym pracę:

 • wspólny model danych, obejmujący procesy i usługi, strukturę organizacyjną, pracowników
  i ich role w procesach, obiekty biznesowe

 • w pełni definiowalny workflow

 • przypisywanie i monitorowanie zaleceń, działań naprawczych i korygujących

 • powiadomienia i przypomnienia

 • dynamicznie generowane dokumenty na bazie szablonów

 • standardowe i dedykowane raporty

Personel, Automatyzacja, Procedury, Środki techniczne, Personnel, Automation, Procedures, Technical measures

Widok na KSC z perspektywy różnych funkcji w ramach tej samej organizacji

Aplikacja jest narzędziem, które wspiera i ułatwia działanie różnych funkcji i ról w organizacji, nie tylko w kontekście KSC, ale innych regulacji oraz wymagań biznesowych. Każda funkcja korzysta dostosowanych pulpitów i wbudowanej wiedzy merytorycznej, a jednocześnie wszyscy mają dostęp do wspólnych i zintegrowanych informacji.

Gotowe rozwiązanie wspierające realizację wymagań KSC

bottom of page