top of page

Oferujemy również rozwiązanie w wariancie on-premise (na Twojej infrastrukturze). 
Skontaktuj się z nami w sprawie oferty i prezentacji.

BCM Logic One SaaS

SME

450

Co miesiąc

dla małych firm

 • Analiza Ryzyka

 • Incydenty

Medium

750

Co miesiąc

odporność biznesu dla średnich firm

 • Zarządzanie Ciągłością Działania

 • Analiza Ryzyka

 • Incydenty

 • Zarządzanie Kryzysowe

 • Wsparcie dedykowane

Enterprise

Skontaktuj się z nami

Co miesiąc

pełne wsparcie modelu bezpieczeństwa dla dużych firm

 • Zarządzanie Ciągłością Działania

 • Analiza Ryzyka

 • Incydenty

 • Zarządzanie Kryzysowe

 • Wsparcie dedykowane

 • Zarządzanie Dostawcami

 • API

Funkcje
SME
Medium
Enterprise
Ogólne
Ustawienie strony startowej
Nowe menu
Zadania użytkownika
Rejestr zmian
Widok ogólny
Metodyka
Zarządzenie Ciągłością Działania
Procedury i plany
Raporty BIA
Analiza BIA
Strategie BCM per jednostka organizacyjna
Strategie BCM per scenariusz generyczny
Konfiguracja
Słownik
Eksport konfiguracji
Obszar
Tagi dynamiczne
Słownik - parametryzacja typów uczestników procedur
Globalne opcje
Słownik - parametryzacja typów uczestników testu
Parametryzacja słowników
Rejestry
Konfiguracja workflow
Kategorie
Wpływy
UI - etykiety ekranowe
Szablony ankiet
Ankiety
Dodawanie ankiet
Rejestr pytań
Widoki analityczne
Prace administracyjne
Konfiguracja schematów akceptacji
Edycja aktywnych schematów akceptacji
Audyt
Moduł zarządzania audytem
Biblioteka planów audytowych
Organizacja
Zasoby
Rejestr zasobów
Zasoby oraz ich procesy biznesowe
Procesy biznesowe
Diagram procesów
Incydenty
Baza incydentów
Domyślne akcje
Akcje dotyczące incydentów
Zespoły Kryzysowe
Podkategorie
Scenariusze awaryjne
Priorytety
Incydenty Kryzysowe
Incydenty BCM
Kategorie
Raportowanie
Analityka
Procesy biznesowe oraz ich zasoby
Kluczowe wskaźniki ryzyka (KRI)
Regulacje i odstępstwa
Regulacje
Odstępstwa
Repozytorium
Szablony
Repozytorium
Załączniki
Ryzyko
Baza ryzyka
Raporty
Plan postępowania z ryzykiem
Panel ryzyka
Rodzaj
Scenariusze awaryjne
Zabezpieczenia i kontrole
Rejestr zdarzeń operacyjnych
Biblioteka ryzyka
Zagrożenia
Zmiana koordynatora
Testy
Planowanie harmonogramu
Rejestr testów
Rekomendacja po teście
Raporty testów
Szybki podgląd testów biznesowych
Zagrożenia
Dostawcy
Umowy outsourcingowe
Dostawcy
Podatności
Opinia
Powiadomienia
Przypomnienia
Historia powiadomień
Wysyłka powiadomień i szablony
Szablony notyfikacji
bottom of page