top of page
AdobeStock_301701829_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg

BCMLogic One SaaS

SME

gotowe rozwiązanie

dla małych firm

​​do 5 użytkowników

 • Analiza Ryzyka

 • Obsługa incydentów

 • Aplikacja mobilna (wkrótce)

Medium

odporność biznesu dla średnich firm

​​do 30 użytkowników

 • Analiza Ryzyka

 • Obsługa incydentów

 • Ciągłość Działania (BCM)

 • Zarządzanie Dostawcami

 • Aplikacja mobilna (wkrótce)

image.png

AI Advisor- sztuczna inteligencja w  analizie ryzyka i incydentów

(wkrótce)

Enterprise

pełne wsparcie modelu bezpieczeństwa dla dużych firm

również on-premise

​​bez limitu użytkowników

 • Analiza Ryzyka

 • Obsługa incydentów

 • Ciągłość Działania (BCM)

 • Zarządzanie Dostawcami

 • Zarządzanie Kryzysowe

 • API

 • Dedykowane wsparcie i SLA

Funkcja
Opis
SME
Medium
Enterprise
Struktura organizacyjna
Podział na grupy użytkowników
Tak
Tak
Integracja z AD/Azure AD
Katalog procesów biznesowych
Lista procesów
Tak
Tak
Tak
Katalog zasobów
Lista zasobów
Tak
Tak
Tak
Analiza BIA (wpływu na biznes) - kreator
Kreator BIA
Tak
Tak
Katalog procedur BCM i DR
Repozytorium procedur
Tak
Tak
Testy BCM i DR
Testy procedur, zarządzanie rekomendacjami
Tak
Tak
Katalog ryzyka
LIsta ryzyk w organizacji
Tak
Tak
Tak
Plany postępowania z ryzykiem (PPR)
Zarządzanie i monitorowanie PPR
Tak
Tak
Tak
Biblioteka ryzyka
Biblioteki ryzyka dla wybranych metody/standardów
Tak
Tak
Tak
Analiza ryzyka
Pełen cykl identyfikacji, oceny i monitorowania ryzyka
Tak
Tak
Katalog dostawców i umów
Zarządzenie dostawcami
Tak
Tak
Tak
Baza incydentów
Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa
Tak
Tak
Akcje dotyczące incydentów
Automatyczny triage i plany playbook'i
Tak
Tak
Konfiguracja workflow
Możliwość graficznego budowania własnych przepływów pracy
Tak
Tak
Metodyki i standardy
Gotowe konfiguracja dla metodyk bezpieczeństwa
Tak
Tak
Zarządzania audytem
Wsparcie audytu (planowanie i workflow)
Tak
Tak
Własne schematów akceptacji
Tak
Tak
Zagrożenia
Tak
UI - etykiety ekranowe
Dostosowanie interfejsu użytkownika
Tak
Repozytorium
Repozytorium dokumentacji
Tak
Tak
Tak
Kluczowe wskaźniki ryzyka (KRI)
Tak
Dashboardy
Dashboardy i wizualizacja danych, raporty
Tak
Tak
API
API Rest do integracji z Twoimi aplikacjami
Tak
Tak
Aplikacja mobilna
Wkrótce dostępna na iOS i Android
Tak
Tak
Tak
AI advisor
Wsparcie AI w obsłudze ryzyka i incydentów
image.png
bottom of page