top of page
Usługi, Services

Usługi

Gry sztabowa - przygotowanie scenariuszy dla testów symulacyjnych

Każda organizacja powinna, a czasami jest zobowiązana, do regularnego testowania struktury i planów awaryjnych w trybie gry symulacyjnej. Przebieg usługi:

 • Propozycja lub uzgodnienie zakresu scenariusza zaproponowanego przez Klienta

 • Analizuje wewnętrzne regulacje pod kątem lepszego dostosowania scenariuszy

 • Omówienie scenariuszy w trybie warsztatowym

 • Dostarczenie wersji uwzględniającej uzgodnienia z warsztatu

 • Przekazanie materiałów (prezentacje, wydruki, pomoce)

Gra sztabowa - organizacja i prowadzenie

Usługa stanowi uzupełnienie przygotowania scenariuszy. Konsultanci BCMLogic wspólnie z zamawiającym lub samodzielnie prowadzą grę. Gra może być przeprowadzona w siedzibie, w sposób w pełni zdalny lub w trybie mieszanym. Przebieg usługi:

 • Akceptacja scenariusza gry

 • Omówienie organizacji: tryb przeprowadzenia, uczestnicy, role organizatorów, materiały

 • Przeprowadzenie gry symulacyjnej

 • Przedstawienie raportu podsumowującego przebieg gry oraz wnioski i zalecenia korygujące

Ocena zgodności systemu zarządzania ciągłością działania z wymogami normy ISO 22301

Celem usługi jest weryfikacja, czy organizacja jest zgodna z normą oraz wskazanie elementów wymagających korekty. Przebieg usługi:

 • Analiza kontekstu zarządzania organizacją

 • Analiza specyfiki krytycznych procesów biznesowych, struktury organizacyjnej

 • Przegląd istniejącej dokumentacji w obszarze zarządzania kryzysowego, zarządzania ciągłością działania 

 • Przeprowadzenie wywiadów z pracownikami odpowiedzialnymi za utrzymanie SZCD oraz właścicielami krytycznych procesów biznesowych

 • Opracowanie raportu z audytu wraz z rekomendacjami

bottom of page