top of page

AI GRC Large Language Model

Rozwiązanie AI dedykowane dla obszaru GRC oraz cybersecurity

image.png

Sztuczna inteligencja (AI) zmieniła sposób realizacji wielu procesów w różnych branżach. Jej dynamiczny rozwój przynosi również nowe możliwości wsparcia dla osób i zespołów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ryzyka i ciągłość działania biznesu.  Powszechnie wykorzystywane są narzędzia takiej jak chatGPT ale dysponują one jedynie ogólną, nie specjalistyczną wiedzą dotyczącą tych obszarów i nie może ona zostać uznana za wiedzę ekspercką. 

Nasze rozwiązanie z obszaru zaawansowanego AI RAG (Retrieval Augmented Generation) to ekspert GRC który łączy łatwość interakcji jaką dają narzędzia typu chatGPT z aktualną wiedzą specjalistyczną oraz dedykowanym modelem (bazą wiedzy) o funkcjonowaniu bezpieczeństwa w biznesie. Nasze rozwiązanie ma również możliwość nauczyć się jak działa Twoja organizacja (na bazie dokumentacji, regulacji, polityk, danych w systemach, rejestru ryzyka i incydentów) i działać jako ekspert wspierający te obszary.

 • Oparte o specjalistyczną, na bieżąco aktualizowaną wiedzą o standardach i normach bezpieczeństwa

 • Wykorzystuje wiedzę o Twojej organizacji (politykach, regulacjach wewnętrznych)

 • NIezależne od wykorzystywanych rozwiązań IT- integruje się poprzez API z dowolnymi aplikacjami oraz jest dostępne przez nasze narzędzie online

 • Możliwość wykorzystania w modelu SaaS oraz w ramach własnej infrastruktury (żadne informacje nie wychodzą poza Twoją organizację

 • Automatyzuje i wspiera do 80% zadań związanych z zarządzaniem zgodnością i bezpieczeństwem

PRZYKŁADY UŻYCIA 

Analiza ryzyka

 • analiza rejestru ryzyka w kontekście spójności i kompletności w odniesieniu do profilu branży i wytycznych poszczególnych norm i standardów

 • tworzenie raportów ryzyka z wykorzystaniem interaktywnego chata AI 

 • przygotowania planu postępowania z ryzykiem oraz opisanie potencjalnych przyczyn materializacji ryzyka

Dokumentacja bezpieczeństwa

 • Tworzenie dokumentacji bezpieczeństwa przez AI w oparciu o wytyczne i profil organizacji (dane wewnętrzne)

 • weryfikacja zgodności istniejącej dokumentacji ze wskazanymi normami i standardami (e.g. DORA, NIS2)

Obsługa incydentów bezpieczeństwa

 • analiza nowego incydentu w kontekście historii zdarzeń historycznych. Określenie rekomendowanej klasyfikacji (triage) i planu postępowania z incydentem (playbook)

Zarządzanie dostawcami

 • ocena dokumentacji bezpieczeństwa dostarczonej przez dostawcę w kontekście wymogów Twojej organizacji oraz standardów branżowych

 • dynamicznie budowana lista ryzyk dla dostawcy na bazie dostarczonych informacji i informacji pozyskiwanych z zewnętrznych źródeł (rejestry biznesowe etc.)

 

Zarządzanie ciągłością działania

 • analiza procedur i planów wewnętrznych oraz dokumentacji dostawców

 • ocena zgodności z normami BCM

image.png
image.png

Nasz model (RAG) został przygotowany w oparciu o specjalistyczną wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa, ryzyka i zgodności. Zawarliśmy w nim i na bieżąco aktualizujemy aktualny stan wiedzy o standardach i regulacjach 

zobacz zakres wiedzy

Nasze rozwiązanie daje możliwość instalacji na Twojej infrastrukturze. (obejmuje to  wykorzystywane modele językowe). Żadne dane nie wychodzą na zewnątrz

image.png

ZIntegruj nasze rozwiązanie AI z dowolną aplikacją wykorzystując nasze API. Masz również możliwość interakcji poprzez nasze narzędzie online

bottom of page