top of page

Audyt

Automatyzacja pełnego cyklu życia audytu oraz rekomendacji.

PRZYKŁADOWE EKRANY APLIKACJI

Produkt_karuzela_Audyt_karta-525x250
Produkt_karuzela_Audyt_lista-525x250
Produkt_karuzela_ADM_workflow-525x250

WYGODNE PLANOWANIE

Planując audyt masz wiedzę o obciążeniu audytorów już zaplanowanymi działaniami oraz o audytach wykonanych i zaplanowanych dla jednostek biznesowych.
Definiując nowy audyt masz dostęp do aktualnej listy pracowników, struktury organizacyjnej i jednostek, listy procesów biznesowych w organizacji, czy używanych zasobów.

PROSTE ZARZĄDZANIE I KONTROLA

Informacje o wszystkich audytach znajdują się w jednym rejestrze, dostęp do poszczególnych rekordów jest kontrolowany za pomocą uprawnień. Rejestr pozwala pracować i przeglądać audyty na wszystkich etapach cyklu życia: od zaplanowania, poprzez uruchomienie i wykonanie, po zatwierdzenie i archiwizację.
Każdy z rekordów audytu podzielony jest na zakładki, grupujące funkcje, takie jak: informacje organizacyjne, plan i lista działań, znaleziska i rekomendacje poaudytowe.

SYSTEM PRZEJMUJE WIELE PRACOCHŁONNYCH DZIAŁAŃ - AUTOMATYZACJA

Mechanizm Workflow wraz z powiadomieniami, dba o automatyczne przekazywanie kontroli nad procesem do odpowiednich osób, wysyłając powiadomienie i nadając uprawnienia.
Raport audytowy, raz zdefiniowany w szablonie, jest automatycznie wypełniany danymi i nie ma potrzeby każdorazowego pisania go od początku.
Zalecenia audytowe przypisywane są na poziomie audytu do poszczególnych osób, wraz z opisem zadania do wykonania oraz docelową datą. System wysyła powiadomienia o konieczności realizacji, zbliżającym się i przekroczonym terminie zakończenia. Oczywiście system może też wskazać na raporcie status rekomendacji w zależności od etapu wykonania, audytu, właściciela i wielu innych atrybutów zgromadzonych w bazie danych.

bottom of page