Zarządzanie Ciągłością Działania

BCM_Widok_ogolny-768x372
BCMLogic_cykl_BCM-300x188
WDROŻENIE-BCMLOGIC-1-410x1024

WDROŻENIE MODUŁU MOŻE BYĆ BARDZO SZYBKIE

SZYBKIE WDROŻENIE I MINIMALIZACJA NAKŁADU NA OBSŁUGĘ PROCESU

Gotowe schematy postępowania i wbudowana w system wiedza ekspercka

Moduł BCM to gotowe do użycia ekrany, powiadomienia, obiegi pracy oraz mechanizmy integracji danych,  które bezpośrednio po instalacji systemu mogą być od razu używane produkcyjnie lub służyć jako podstawa do warsztatu, podczas którego zostanie wypracowana inna konfiguracja. BCMLogic to nie tylko mechanizmy – to również wiedza ekspercka, wprowadzona przez naszych specjalistów do systemu na przestrzeni blisko dziesięciu lat.

OBSŁUGA PEŁNEGO CYKLU BCM

Od wpływu na biznes, przez analizę ryzyka po testowanie planów

Moduł prowadzi zespół BCM od początku do końca, istotnie pomagając wdrożyć lub zoptymalizować wszystkie fazy związane z obsługą BCM. Osią, której używają wszystkie elementy modułu, jest świetne odwzorowanie modelu relacji Biznes (procesy) – Zasoby  – Technologia. Użytkownicy aktualizują dane korzystając z dedykowanych formatek. Dostęp do obiektów jest kontrolowany na podstawie pełnionej roli, funkcji i umiejscowienia w strukturze organizacyjnej. Poza byciem centralnym repozytorium wiedzy o BCM, system pozwala  kontrolować przepływ pracy, wysyła odpowiednie powiadomienie, obsługuje złożone schematy akceptacji.

ZAWSZE AKTUALNA DOKUMENTACJA BCP

Dokumenty generowane na podstawie danych i szablonów

Z czasów, kiedy sami odpowiadaliśmy za BCM w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, pamiętamy dwie bolączki. Pierwszą z nich były opasłe, papierowe plany BCM – średnio na jeden departament przypadało minimum sto stron dokumentacji, zawierającej wynik analizy, zestawienie zasobów i plany awaryjne. Kłopot w tym, że już po miesiącu dokumenty zaczynały się dezaktualizować, a ich uzupełnianie było praktycznie nierealne – w końcu poza BCM każdy zespół czy departament ma swoje zadania i cele biznesowe. Rozwiązaniem tego miały być arkusze kalkulacyjne zawierające informacje dotyczące BCM. Szybkie rozrastanie tych arkuszy i próby utrzymania ich spójności stały się drugą bolączką. Na pewno można zorganizować BCM w oparciu   o arkusze kalkulacyjne, ale nawet w małej organizacji po pewnym czasie narzut pracy jest nieadekwatny do korzyści.