top of page
Zarządzanie Ciągłością Działania, Business Continuity Management

Zarządzanie Ciągłością Działania

image_edited.jpg

AI Advisor- sztuczna inteligencja w  analizie ryzyka i incydentów. Dowiedz się więcej na naszym blogu.

Wspieramy zespoły do reagowania na incydenty w Workflow, inteligencję i analizę danych, BCMLogic pomaga firmom szybciej reagować, lepiej koordynować i inteligentniej reagować na incydenty związane z cybebezpieczeństwem.

Centrum sytuacyjne w czasie rzeczywistym zintegrowane z obsługą incydentów. Nasza platforma zapewnia analitykę w czasie rzeczywistym dla zarządzania kryzysowego.

ANALIZA RYZYKA

Pełny widok na analizę ryzyka (widok 360) jest oparty na połączeniu danych wewnętrznych (procesy, aktywa, IT) i zewnętrznych (zagrożenia, środowisko biznesowe).

Automatyczna analiza wpływu zgłaszanych incydentów (również z systemami monitorowania infrastruktury) na ciągłość procesów biznesowych. Formularze i dokumenty okresowo aktualizowane o dane z platformy, zawsze aktualne plany.

Komunikacja dwukierunkowa dostępna online w czasie rzeczywistym, drzewa połączeń (kontakty naprzemienne, auto-retry).

​Cykl życia incydentu oraz przepływ pomiędzy informacji pomiędzy systemami jest modelowany w graficznym narzędziu i jest obsługiwany przez jeden spójny mechanizm Workflow. Pozwala on na elastyczne zarządzanie statusami i działaniami w ramach danych uprawnień użytkownika. 

Incident Hub integruje źródła danych o zdarzeniach w Organizacji i automatyzuje proces zbierania tych danych i ich obsługi (tworzenie incydentów, rejestracja podatności, pomiar parametrów ryzyka, pomiary SLA).

Incident Hub oferuje zestaw gotowych konektorów do systemów bezpieczeństwa (SIEM, monitoring IT) oraz systemów obsługi incydentów (SD, SOC).

Wybrani klienci

Nasze rozwiązanie stanowi "ERP dla bezpieczeństwa", który integruje na jednej platformie procesy i narzędzia zapewniające odporność przedsiębiorstwa na zagrożenia, potencjalne przerwy w świadczeniu usług cyfrowych i realizacji procesów biznesowych. Transformacja cyfrowa wymaga nowego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem. BCMLogic ONE jest tutaj kompleksowym rozwiązaniem zarówno dla dużych i średnich firm.

"Głęboko wierzymy, że żadna organizacja, która nie radzi sobie skutecznie z codziennymi incydentami, nie będzie w stanie przetrwać poważnej awarii lub katastrofy, nawet jeśli plan zachowania ciągłości działania i procedury cyberbezpieczeństwa będę przygotowane i gotowe do użycia. Wczesne wykrycie i proces obsługi incydentów jest kluczowym czynnikiem. W oparciu o to założenie stworzyliśmy w pełni zintegrowany proces zarządzania incydentami oraz wsparcie funkcjonalności aplikacji standardowymi zadaniami z zakresu ciągłości biznesowej, analizy ryzyka i monitorowania kondycji procesów biznesowych."
 

- Architekt rozwiązania BCMLogic One

bottom of page