top of page

Vendor Hub

Outsourcing, przejęcia, joint venture i rosnąca lista dostawców podrzędnych stworzyły skomplikowany łańcuch dostaw usług finansowych, a przestarzałe narzędzia do zarządzania ryzykiem stron trzecich (TPRM) nie są w stanie wykryć i złagodzić rosnącej liczby zagrożeń.

Vendor Hub — automatyzacja i wsparcie identyfikacji, oceny, analizy, naprawy i monitorowania ryzyka informacyjnego i operacyjnego związanego z korzystaniem przez organizację z usług dostawców IT

DLA PRZEDSIĘBIORSTW
  • stałe monitorowanie dostawców, automatyzacja kwestionariuszy bezpieczeństwa

  • zbieranie oraz utrzymywanie danych bezpieczeństwa i raportów z audytu

  • oceny bezpieczeństwa na żądanie w celu zredukowania ryzyka stron trzecich rejestrowanie umów

  • rejestrowanie umów

  • oceny dostawców usług IT w obszarach infosec, standardów regulacyjnych i zgodności

DLA DOSTAWCÓW
  • tworzenie i udostępnianie profilu bezpieczeństwa dostawcy

  • publikowanie i udostępnianie dokumentacji bezpieczeństwa

  • gotowe dane do użycia przy RFI/RFP i due diligence

  • aktualny profil firmy zgodny z wymaganiami umów outsourcingowych

  • zarządzanie listą produktów i usług

bottom of page