top of page

Integracja z Active Directory

Zaktualizowano: 25 wrz 2023

Integracja danych o pracownikach jest jednym z podstawowych elementów uruchomienia BCMLogic One w organizacji.


Single sign-on nie jest jedyną korzyścią wynikająca z integracji z Active Directory.

Podstawą działania platformy BCMLogic One jest integracja z dostępnymi źródłami danych i wykorzystanie tych danych do zarządzania bezpieczeństwem. Jednym z kluczowych elementów jest struktura organizacyjna i lista pracowników. W tym wypadku jedną z dostępnych integracji jest połączenia z Active Directory.


Struktura organizacyjne jest jednym z elementów konfiguracji w module Organizacja


Struktura organizacyjne jest jednym z elementów konfiguracji w module Organizacja

Drzewo struktury pozwala na wizualizacja dowolnej liczy poziomów oraz 2 typów grup:

  • grupy formalne wynikające ze struktury organizacyjnej (działy/ departamenty etc). Tutaj jednym z głównych źródeł danych jest właśnie integracja z Active Directory.

  • grupy nieformalne wynikają ce z procesów operacyjnych o organizacji w sytuacji kryzysowejコメント


bottom of page