top of page

Mechanizmy

Platforma klasy Enterprise dla dużych, średnich i małych organizacji

BCMLogic One jest podstawą do budowy aplikacji biznesowych i modułów funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Platforma zapewnia warstwę integracji danych, elastyczne Workflow i możliwości analityczne w czasie rzeczywistym.

INTEGRACJA DANYCH

Platforma zapewnia trzy interfejsy do integracji danych: REST API, złącza ETL, import z Excela i csv. Platforma w wersji podstawowej ma przygotowane  połączenia do  środowiska korporacyjnego, w tym Active Directory, SIEM, aplikacje Service Desk i aplikacje linii biznesowych.

WORKFLOW

Elastyczny Workflow wykorzystywany do realizacji procesów i interakcji z użytkownikiem (np. oceny ryzyka, analiza BIA, przeprowadzenie audytu). Workflow zapewniają schematy akceptacji oparte na rolach.

ANALITYKA

Platforma analityczna jest zbudowana w oparciu o metryki. Metryki są obliczane w czasie rzeczywistym na podstawie zdarzeń i aktualizacji danych. Miary te są wykorzystywane do definiowania KPI.

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Etykiety, nazwy, opisy mogą być zmieniane przez administratora, dostosowując do nomenklatury wdrożonej w danej organizacji bez zmiany kodu.

PULPITY

Platforma dostarcza zestaw predefiniowanych dashboardów, mogących różnić się w zależności od roli użytkownika. Jednocześnie użytkownik może zbudować własne pulpity, w zależności od potrzeb. Każdy dashboard składa się z wbudowanych klipów.

BEZPIECZEŃSTWO OPARTE O ROLE

Platform korzysta z konceptu Uprawnień Atomowych, umożliwiając bardzo precyzyjną granulację przy przydzielaniu uprawnień. Uprawnienia te używane są do budowania ról.

DYNAMICZNA DOKUMENTACJA (SZABLONY)

Nasz silnik dokumentacji może przekształcić dowolny statyczny dokument MS Word w zawsze aktualną, dynamicznie generowaną treść na bazie aktualnych danych.

SZABLONY POWIADAMIANIA

Wszystkie powiadomienia dostarczane pocztą elektroniczną lub SMS są w pełni konfigurowalne. Można dostosować treść, kanał wysyłki a także opcje odpowiedzi.

SINGLE SIGN ON

Dostęp do systemu dzięki wcześniejszej autoryzacji komputera w ramach konta domenowego.

DATA SECURITY

Zapewnia możliwości szczegółowego audytu, szyfrowania danych i wielostanowiskowego centrum danych redundancyjnego.

bottom of page