top of page
Incident Hub

IncidentHub

W wielu organizacjach wykorzystywanych jest wiele narzędzi będących wspierających procesy utrzymania i monitorowania IT oraz bezpieczeństwa. W wielu przypadkach działy IT wykorzystują własne systemy zarządzania alertami i zgłoszeniami, niezależne od tych systemów z jakich korzystają działy wsparcia klienta (Customer Desk) czy użytkownika (Service Desk).

IncidentHub zapewnia szybką i nie wymagającą programowania integrację szeregu systemów i aplikacji IT wykorzystywanych w firmie oferując pełne wsparcie do zarządzania cyklem życia incydentów bezpieczeństwa.

Przykładowe scenariusze

  • automatyczne tworzenie incydentów w JIRA na podstawie alertów z monitoringu infrastruktury IT

  • dynamiczne tworzenie informacji o ryzyku i podatności w oparciu o dane z SIEM

Wybrane integracje

Integracja Incident Hub
bottom of page