top of page
AdobeStock_301701829_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg

BCM Logic One SaaS

SME

for small businesses

​​up to 5 users

 • Risk Analysis

 • Incidents

Medium

business resilience for medium-sized companies

​​up to 30 users

 • Business Continuity Management

 • Risk Analysis

 • Incidents

 • Crisis management

 • Dedicated support

image.png
Enterprise

full security model support for large companies

​​unlimited users

 • Business Continuity Management

 • Risk Analysis

 • Incidents

 • Crisis management

 • Dedicated support

 • Supplier Management

 • API

Funkcja
Opis
SME
Medium
Enterprise
Struktura organizacyjna
Podział na grupy użytkowników
Tak
Tak
Integracja z AD/Azure AD
Katalog procesów biznesowych
Lista procesów
Tak
Tak
Tak
Katalog zasobów
Lista zasobów
Tak
Tak
Tak
Analiza BIA (wpływu na biznes) - kreator
Kreator BIA
Tak
Tak
Katalog procedur BCM i DR
Repozytorium procedur
Tak
Tak
Testy BCM i DR
Testy procedur, zarządzanie rekomendacjami
Tak
Tak
Katalog ryzyka
LIsta ryzyk w organizacji
Tak
Tak
Tak
Plany postępowania z ryzykiem (PPR)
Zarządzanie i monitorowanie PPR
Tak
Tak
Tak
Biblioteka ryzyka
Biblioteki ryzyka dla wybranych metody/standardów
Tak
Tak
Tak
Analiza ryzyka
Pełen cykl identyfikacji, oceny i monitorowania ryzyka
Tak
Tak
Katalog dostawców i umów
Zarządzenie dostawcami
Tak
Tak
Tak
Baza incydentów
Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa
Tak
Tak
Akcje dotyczące incydentów
Automatyczny triage i plany playbook'i
Tak
Tak
Konfiguracja workflow
Możliwość graficznego budowania własnych przepływów pracy
Tak
Tak
Metodyki i standardy
Gotowe konfiguracja dla metodyk bezpieczeństwa
Tak
Tak
Zarządzania audytem
Wsparcie audytu (planowanie i workflow)
Tak
Tak
Własne schematów akceptacji
Tak
Tak
Zagrożenia
Tak
UI - etykiety ekranowe
Dostosowanie interfejsu użytkownika
Tak
Repozytorium
Repozytorium dokumentacji
Tak
Tak
Tak
Kluczowe wskaźniki ryzyka (KRI)
Tak
Dashboardy
Dashboardy i wizualizacja danych, raporty
Tak
Tak
API
API Rest do integracji z Twoimi aplikacjami
Tak
Tak
Aplikacja mobilna
Wkrótce dostępna na iOS i Android
Tak
Tak
Tak
AI advisor
Wsparcie AI w obsłudze ryzyka i incydentów
image.png

We also offer an on-premise solution (on your infrastructure). 
Contact us for an offer and presentation.

bottom of page