PLATFORMA BCMLOGIC ONE

Kluczowym elementem platformy jest nasz autorski model danych który dekomponuje całość aktywów i procesów zachodzących w przedsiębiorstwie (organizacji) w kontekście zarządzania bezpieczeństwem i odpornością biznesu.

image-1-1024x566.png

Model podzielony jest na kilka elementów.

Platforma BCMLogic ONE, czyli tzw. Core stanowi serce rozwiązania i dostarcza wspólny model danych i warstwę narzędziową. W modelu danych przechowywane są między innymi dane wspólne, z których korzystają narzędzia i aplikacje: procesy biznesowe, zasoby, pracownicy, użytkownicy, uprawnienia, struktura organizacyjna, dostawcy, umowy itd. Warstwa narzędziowa obejmuje elementy automatyzujące i organizujące działanie modułów biznesowych: Panel administratora, Workflow, Powiadomienia, Repozytorium dokumentów, Szablony dynamiczne, Raporty, Integracja.

 • Konfiguracja – ustawienie platformy związane z obsługą workflow (przepływy pracy), notyfikacjami i interfejsem użytkownika

 • Twoje aktywa – elementy służące realizacji zadań biznesowych:

  • Ludzie (pracownicy, w szczególności użytkownicy platformy)

  • Zasoby, w podziale na kategorie takie jak lokalizacje, systemy i usługi IT

  • Dane

  • Dostawcy

 • Działania biznesowe – procesy jakie realizuje przedsiębiorstwo oraz procedury i dokumenty je opisujące

 • Zdarzenia – zdarzenia związane z realizacją procesów istotne z punktu widzenie bezpieczeństwa (zdarzenia operacyjne, incydenty, zadania i akcje)

Narzędzia i aplikacje zbudowane na platformie BCMLogic ONE

Narzędzia – narzędzia analityczne i procesowe związane z zapewnieniem bezpieczeństwa. Tutaj mówimy o konkretnych narzędziach wykorzystywanych w analizie ryzyka, wpływu na biznes, zarządzania incydentem i monitorowania bezpieczeństwa
Aplikacje – aplikacje dzięki którym poszczególne grupy użytkowników platformy otrzymują dostęp do jej funkcjonalności. Mogą to być zarówno portale:

 • wewnętrzne– tylko dla pracowników przedsiębiorstwa

 • publiczne zamknięte- dla partnerów biznesowych i kontrahentów lub audytorów wymagające autentykacji

 • otwarte- dla klientów oraz oferujące informacje publicznie udostępniane przez przedsiębiorstwo (na przykład status działania oferowanych usług)

Narzędzia i aplikacje dostępne są w ramach:​

 • zestawu narzędzi oferowanych na platformie przez BCMLogic

 • narzędzi własnych rozwijanych przez użytkowników platformy w oparciu o API

 • narzędzi i aplikacji trzecich udostępnianych w ramach katalogu aplikacji (marketplace)