top of page

Moduły Biznesowe

ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA

bcm-150x150.png

Efektywne zarządzanie ciągłością działania biznesu, które umożliwia organizacji zaplanowanie, przetestowanie i uruchomienie każdego scenariusza, który może mieć wpływ na biznes oraz technologię IT. Moduł gromadzi i udostępnia w jednym miejscu i w trybie online, wszystkie informacje potrzebne do efektywnej reakcji na zdarzenia wpływające na biznes.

ZARZĄDZANIE INCYDENTAMI

incident-150x150.png

BCMLogic Incydenty to moduł dedykowany do obsługi incydentów bezpieczeństwa. Pozwala w łatwy sposób podłączać różne źródła informacji o zdarzeniach, definiować fazy obsługi, korzysta z list powiadomień, predefiniowanych zadań, ewidencjonuje podjęte działania i gromadzi załączone informacje oraz generuje na podstawie szablonów gotowe raporty.

ZARZĄDZANIE DOSTAWCAMI

SupplierManagement.png

Moduł jest miejscem dedykowanych dla osób zajmujących się różnymi aspektami łańcucha dostaw. Rejestr dostawców i umów pozwala między innymi na kategoryzacje pod kątem outsourcingu. Ważnym elementem jest funkcja okresowego opiniowania umów i dostawców. Zarządzanie dostawcami jest ściśle zintegrowane z innymi modułami: Zarządzanie Ciągłością Działania, Zarządzanie Ryzykiem czy Zarządzanie Audytem. Dane o dostawcach i umowach są wbudowane w model danych aplikacji i pozwalają na ich połączenie z zasobami, procesami biznesowymi, aktywami informacyjnymi itd.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

risk-150x150.png

Najlepsze efekty uzyskasz stosując do zarządzania oraz ograniczania ryzyka, nasze podejście oparte na danych. Łącząc wewnętrzne oraz zewnętrzne źródła informacji, kalkulujemy metryki ryzyka, pokazujące aktualny przegląd sytuacji, a tym samym wspieramy Twoją decyzję.

CENTRUM ZARZĄDZANIA SYTUACJĄ

crisis-1-150x150.png

Praktyczna koordynacja działań w zakresie incydentów realizowana jest przez kokpit  Centrum Zarządzania Sytuacją. Panel uruchamiany jest w kontekście wybranego incydentu. W zależności od pełnionej roli, użytkownik ma dostęp do różnych informacji i działań. Wykorzystywane są elementy zgromadzone i zbudowane w innych modułach: historia incydentów, procedury awaryjne, krytyczność i powiązanie procesów oraz zasobów.

ZARZĄDZANIE AUDYTEM

audit-150x150.png

Audyt jest nieodłącznym elementem weryfikującym procesy zarządzania bezpieczeństwem. Celem modułu jest wsparcie audytorów od planowania, poprzez rejestrację przebiegu, po przygotowanie i uzgadnienie raportu z audytu. Ważnym elementem jest możliwość rejestracji i monitorowania realizacji zaleceń poaudytowych.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

information_security-150x150.png

Zarządzanie oraz klasyfikacja informacji wraz z pulpitami prezentującymi kompletny zestaw danych na temat bezpieczeństwa. Wpieramy ISO 27001 na każdym kroku procesu. Moduł Bezpieczeństwa Informacji jest zbudowany na bazie tych samych modeli danych i funkcji analitycznych, które używane są do zarządzania incydentami, ryzykiem, ciągłością działania i audytem.

ORGANIZACJA

OrganizationManagement.png

Moduł Organizacja stanowi bazowy moduł aplikacji, ponieważ gromadzi informacje wykorzystywane i współdzielone przez inne moduły. Struktura organizacyjna wraz z pracownikami pozwala procesów, ryzyk czy incydentów do ich właścicieli, koordynatorów itd. Dane te wykorzystywane są podczas przepływu pracy (workflow) nad obiektami: automatyczne przypisywanie odbiorców powiadomień czy schemat akceptacji zmian na podstawie informacji o zależności służbowej. Moduł umożliwia zarządzanie podstawowymi obiektami biznesowymi: procesy, zasoby, dostawcy, umowy. Poza tym użytkownik ma dostęp do podstawowych słowników określających model zarządzania bezpieczeństwem.

bottom of page