top of page

Materiały

PLATFORMA BCMLOGIC ONE I APLIKACJE

Zapraszamy do pobranie materiałów opisujących naszą platformę oraz aplikacje stworzone przez BCMLogic na jej bazie

Kliknij w tytuł, aby pobrać instrukcję w formie pdf.

bcm_ico_edited

Platforma BCMLogic stanowi innowacyjne rozwiązanie pozwalające na efektywne zarządzanie incydentami, bezpieczeństwem, ryzykiem i ciągłością działania biznesu w dynamicznie zmieniających się organizacjach. Platforma wspiera managerów w realizacji zadań w trybie normalnej pracy jak również w przypadku awarii czy sytuacji kryzysowych.

BCM-ogólnie_edited

Platforma BCMLogic składa się z zestawu modułów, które mogą być elastycznie dostosowane do potrzeb firmy. Dzięki przyjętej przez nas filozofii 80/20 (80% funkcjonalności standardowych oraz 20% specyficznych dopasowywanych do firmy) czas wdrożenia oraz moment, w którym Platforma operacyjnie wspiera już bieżące działania jest krótki.

bcm

Moduł przygotowania i testowania Planów Zachowania Ciągłości Działania. Pozwala na odwzorowanie modelu relacji Biznes (procesy) – Zasoby – Technologia. Zawiera funkcjonalności analizy ryzyka RA i analizy wpływu na biznes BIA w postaci prostego kreatora udostępnianego użytkownikom biznesowym on-line. W ramach analizy wymiarowane są usługi IT w oparciu o wymagania biznesu.

Incydent

Moduł, w którym zbierane są incydenty i analizowane w czasie rzeczywistym w kontekście wpływu na bezpieczeństwo i kondycję biznesu. Incydenty zarządzane są z punktu widzenia priorytetów biznesowych, zestaw funkcjonalności umożliwia budowanie praktycznych scenariuszy działania w oparciu o sekwencję zadań przypisanych dla zdefiniowanych ról.

Dokumenty_edited

Wsparcie procesów zarządzania RODO.

BCMRyzyko-1_edited_edited_edited

Rejestr ryzyka zidentyfikowany w ramach firmy, każde ryzyko opisane jest kartą ryzyka, w której definiowane są cele i wymagania jakie należy spełnić, aby osiągnąć oczekiwany poziom ryzyka, możliwość wskazania stopnia skutków zmaterializowania się ryzyka pod kątem wpływu na określony obszar w firmie, a także funkcja określenia strategii wraz z planem postępowania z ryzykiem.

bcm_ico

Wsparcie procesów zarządzania audytem.

bcm_ico

Wsparcie Audytu.

bcm_ico

Ocena dostosowania przedsiębiorstwa do wymagań Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa .

NASZE POV (POINT OF VIEW)

Zapraszamy do pobranie dodatkowych materiałów opisujących nasze podejście do bezpieczeństwa biznesu

bcm_ico
bcm_ico
bcm_ico

Jak narzędzia BCMLogic mogą pomóc w realizacji kluczowych zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i odporności biznesu.

Real Time Business Impact Analysis” Understanding your Organization -paper from BCM World Conference and Exhibition.

Folder informacyjny opisujący nasze podejście do zarządzania ciągłością działania i odpornością (business resiliency).

bottom of page