top of page

Twórz własne aplikacje

Platforma BCMLogic ONE oferuje API pozwalające na tworzenie własnych aplikacji i wykorzystanie własnej warstwy frontend. Przykładowe przypadki użycia:

  • Mobilna aplikacja do raportowania i monitorowania incydentów

  • BOT do obsługi zdarzeń operacyjnych raportowanych przez pracowników, automatyzujący klasyfikację i pierwsze etapy obsługi zdarzenia

  • Portal dla dostawców

  • Portal dla pracowników w ramach serwisu Intranet

  • Integracja cyklu zarządzania incydentami z oprogramowaniem JIRA (eskalacja incydentów IT na poziom działu bezpieczeństwa)

  • Inne

Aplikacje mogą być tworzone w dowolnej technologii i wykorzystują API REST JSON wystawiane przez BCMLogic ONE.

bottom of page