top of page

BCMLOGIC COMPANY
 

Data driven platform for Digital Business Resiliency

WITAJ W BCMLOGIC

Platforma BCMLogic jest opartym o dane systemem wspierającym analizę ryzyka, obsług incydentów bezpieczeństwa oraz zarządzanie ciągłością działania

Nasz zespół zaprojektował analityczną platformę dedykowaną do obsługi ryzyka biznesowego, technologicznego i bezpieczeństwa. Platforma jest interaktywna, zawiera wiele wizualizacji danych i bezproblemowo integruje się z istniejącymi systemami informatycznymi. W uzupełnieniu do platformy zbudowaliśmy w pełni zintegrowane Workflow i funkcjonalności łączące monitorowanie zagrożeń i incydentów, analizę ryzyka i zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

screen-1024x483.png

NASZE KORZENIE

Wiemy wszystko o typowych problemach na styku BIZNESU i TECHNOLOGII

Nasz główny zakres związany jest z dostarczaniem narzędzi programowych wspierających małe, średnie i duże przedsiębiorstwa w kompleksowym procesie i w pełni zautomatyzowanym Workflow, integracji istniejących systemów i aplikacji biznesowych w celu zapewnienia możliwości zarządzania zdarzeniami w czasie rzeczywistym. Nasi Klienci otrzymują interaktywny cyfrowy kokpit, który ujawnia istotne informacje o dostępności biznesowej w czasie rzeczywistym, aby pomóc kadrze zarządzającej IT i biznesowej w ustaleniu priorytetów działań IT w celu maksymalizacji wyników biznesowych.

Firma oferuje również usługi doradcze, konfigurację i implementację narzędzi, integrację z systemami informatycznymi firm trzecich, opracowanie poradników szkoleniowych dla użytkowników końcowych i proceduralnych, tworzenie własnego oprogramowania i modułów.
Nasze dostawy oprogramowania i usługi doradcze posiadają certyfikat ISO27001:2005, jesteśmy dumni z członkostwa w British Standards Institution Associate Consultant Program (członkostwo 162).

Siedziba BCMLogic znajduje się w Warszawie, w Polsce.
 

bottom of page