Enter your keyword

Whitepapers

Whitepapers

Wszystko co chciałbyś wiedzieć o Platformie BCMLogic

Kliknij w tytuł, aby pobrać instrukcję w formie pdf.

Ulotka BCMLogic

Platforma BCMLogic stanowi innowacyjne rozwiązanie pozwalające na efektywne zarządzanie incydentami, bezpieczeństwem, ryzykiem i ciągłością działania biznesu w dynamicznie zmieniających się organizacjach. Platforma wspiera managerów w realizacji zadań w trybie normalnej pracy jak również w przypadku awarii czy sytuacji kryzysowych.

Opis modułów Platformy BCMLogic

Platforma BCMLogic składa się z zestawu modułów, które mogą być elastycznie dostosowane do potrzeb firmy. Dzięki przyjętej przez nas filozofii 80/20 (80% funkcjonalności standardowych oraz 20% specyficznych dopasowywanych do firmy) czas wdrożenia oraz moment, w którym Platforma operacyjnie wspiera już bieżące działania jest krótki.

Moduł Zarządzania Ciągłością działania

Moduł przygotowania i testowania Planów Zachowania Ciągłości Działania. Pozwala na odwzorowanie modelu relacji Biznes (procesy) – Zasoby – Technologia. Zawiera funkcjonalności analizy ryzyka RA i analizy wpływu na biznes BIA w postaci prostego kreatora udostępnianego użytkownikom biznesowym on-line. W ramach analizy wymiarowane są usługi IT w oparciu o wymagania biznesu.

MODUŁ ZARZĄDZANIA INCYDENTAMI

Moduł, w którym zbierane są incydenty i analizowane w czasie rzeczywistym w kontekście wpływu na bezpieczeństwo i kondycję biznesu. Incydenty zarządzane są z punktu widzenia priorytetów biznesowych, zestaw funkcjonalności umożliwia budowanie praktycznych scenariuszy działania w oparciu o sekwencję zadań przypisanych dla zdefiniowanych ról.

REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW

Zarządzanie dokumentacją to jedno, wspólne dla całej platformy BCMLogic repozytorium. Moduł ułatwia grupową pracę nad dokumentami, wersjonowanie zmian, archiwizowanie wersji oraz workflow obiegu.

MODUŁ RYZYKA

Rejestr ryzyka zidentyfikowany w ramach firmy, każde ryzyko opisane jest kartą ryzyka, w której definiowane są cele i wymagania jakie należy spełnić, aby osiągnąć oczekiwany poziom ryzyka, możliwość wskazania stopnia skutków zmaterializowania się ryzyka pod kątem wpływu na określony obszar w firmie, a także funkcja określenia strategii wraz z planem postępowania z ryzykiem.