Enter your keyword

Twórz własne aplikacje

Platforma BCMLogic ONE oferuje API pozwalające na tworzenie własnych aplikacji i wykorzystanie własnej warstwy frontend. Przykładowe przypadki użycia:

  • mobilna aplikacja do raportowania i monitorowania incydentów
  • BOT do obsługi zdarzeń operacyjnych raportowanych przez pracowników, automatyzujący klasyfikację i pierwsze etapy obsługi zdarzenia
  • Portal dla dostawców
  • Portal dla pracowników w ramach serwisu Intranet
  • Integracja cyklu zarządzania incydentami z oprogramowaniem JIRA (eskalacja incydentów IT na poziom działu bezpieczeństwa)
  • Inne.

Aplikacje mogą być tworzone w dowolnej technologii i wykorzystują API REST JSON wystawiane przez BCMLogic ONE.