Enter your keyword

KRAJOWY SYSTEM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

OPERACJONALIZACJA PROCESU

Procesy, procedury, dane, powiadomienia i raporty w jednym modelu danych i aplikacji biznesowej dedykowanej do wsparcia i automatyzacji działań związanych z Krajowym Systemem Cyberbezpieczeństwa.

Organizacje, które są objęte obowiązkami wynikającymi z ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, przygotowane są pod względem procedur, przeszkolonego i zorganizowanego personelu oraz środki techniczne związane z ochrona przed zagrożeniami. Czynności te są pracochłonne i wymagają wiele manualnej pracy, utrzymywania dokumentów, przygotowywania raportów.. Zmniejszenie obciążenia i skupienie się na działaniach merytorycznych, wymaga automatyzacji realizowanych procesów z obszaru bezpieczeństwa. BCMLogic ONE jest zaawansowanym oprogramowaniem, które wspiera i wzbogaca pracowników i środki techniczne dzięki takim modułom jak:

  • Moduły Zarządzania Incydentami Bezpieczeństwa
  • Moduł Analizy i Zarządzania Ryzykiem
  • Moduł Zarządzania Incydentami
  • Moduł Zarządzania Audytem

oraz elementom automatyzującym pracę:

  • Wspólny model danych, obejmujący procesy i usługi, strukturę organizacyjną, pracowników i ich role w procesach, obiekty biznesowe
  • W pełni definiowalny Workflow
  • Przypisywanie i monitorowanie zaleceń, działań naprawczych i korygujących
  • Powiadomienia i przypomnienia
  • Dynamicznie generowane dokumenty na bazie szablonów
  • Standardowe i dedykowane raporty
Gotowe rozwiązanie wspierające realizację wymagań KSC

Widok na KSC z perspektywy różnych funkcji w ramach tej samej organizacji

Aplikacja jest narzędziem, które wspiera i ułatwia działanie różnych funkcji i ról w organizacji, nie tylko w kontekście KSC, ale innych regulacji oraz wymagań biznesowych. Każda funkcja korzysta dostosowanych pulpitów i wbudowanej wiedzy merytorycznej, a jednocześnie wszyscy mają dostęp do wspólnych i zintegrowanych informacji.