Enter your keyword

Zarządzanie incydentami

BCMLogic Platform Incident Manager umożliwia szybszą i bardziej efektywną reakcję na zdarzenia poprzez uporządkowanie i automatyzację procesów bezpieczeństwa. Współpracuje onz systemami zapobiegania i wykrywania incyentów, które są obecnie wykorzystywane do tworzenia centralnego repozytorium Zarządzania Incydentami.

  • Synteza danych z istniejących systemów bezpieczeństwa i IT (w tym narzędzi bezpieczeństwa punktów końcowych, monitorowania infrastruktury IT i systemów SD) w celu dostarczenia krytycznych informacji w czasie rzeczywistym.
  • Sprawdzanie wpływu incydentu na procesy biznesowe w czasie rzeczywistym, w oparciu o wyniki wcześniej przeprowadzonych BIA i analizy ryzyka.
  • Orkiestracja procesów reagowania poprzez umożliwienie wcześniejszego zdefiniowania działań i powiadomień.
  • Umożliwienie zespołom bezpieczeństwa automatyzacji i doskonalenia/dostrajania procesów reagowania i workflow

im_2

Koncentrujemy się na wykorzystywaniu wyników analiz w celu skutecznego reagowania na incydenty. Platforma:

  • Określa wpływ zdarzenia w zakresie procesów biznesowych, aktywów i ram czasowych (RTO, MTPD, RPO)
  • Pozwala przypisać zasoby potrzebne do wznowienia procesu
  • Dynamicznie buduje/tworzy zalecany plan reagowania na zdarzenie
  • Koordynuje wykonywanie procedur, zadań w czasie rzeczywistym (centrum dowodzenia)