Enter your keyword

Moduły Platformy

Usprawnij współpracę Biznes - IT z wykorzystaniem Platformy BCMLogic

Platforma BCMLogic przenosi Twój biznes i posiadane dane operacyjne do jednej, intuicyjnej aplikacji. Z aplikacją BCMLogic łatwo zobaczysz potrzebne informacje w jednym miejscu i użyjesz ich do podjęcia szybkiej, opartej o fakty decyzji. Otrzymujesz aplikację zbudowaną w podejściu opartym na danych, adresującą wyzwania z następujących obszarów:

  • Bezpieczeństwo biznesu i Zachowanie Ciągłości Działania
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Bezpieczeństwo informacji
  • Zarządzanie incydentami i sytuacjami kryzysowymi
  • Zarządzanie audytem
Ocena ryzyka na podstawie danych
RISK ANALYTICS

Najlepsze efekty uzyskasz stosując do zarządzania oraz ograniczania ryzyka, nasze podejście oparte na danych. Łącząc wewnętrzne oraz zewnętrzne źródła informacji, kalkulujemy metryki ryzyka, pokazujące aktualny przegląd sytuacji, a tym samym wspieramy Twoją decyzję.

Pulpity Zarządzania Informacją oparte o role
Bezpieczeństwo Informacji

Zarządzanie oraz klasyfikacja informacji wraz z pulpitami prezentującymi kompletny zestaw danych na temat bezpieczeństwa. Wpieramy ISO 27001 na każdym kroku procesu. Moduł Bezpieczeństwa Informacji jest zbudowany na bazie tych samych modeli danych i funkcji analitycznych, które używane są do zarządzania incydentami, ryzykiem, ciągłością działania i audytem.

Cyfrowa i fizyczna odporność biznesu
Ciągłość Działania Biznesu

Efektywne zarządzanie ciągłością działania biznesu, które umożliwia organizacji zaplanowanie, przetestowanie i uruchomienie każdego scenariusza, który może mieć wpływ na biznes oraz technologię IT. Moduł gromadzi i udostępnia w jednym miejscu i w trybie online, wszystkie informacje potrzebne do efektywnej reakcji na zdarzenia wpływające na biznes.

Analiza danych i ocena wpływu incydentu oraz interaktywne pulpity
Zarządzanie Incydentami

Wirtualne Centrum Zarządzania Sytuacją umożliwia zespołom szybkie zrozumienie wpływu incydentu na biznes oraz przedstawia komplet informacji, w tym akcje dostosowane do kategorii incydenty oraz plany i procedury awaryjne. Aktywacja planów i scenariuszy automatycznie powoduje wysłanie powiadomień do właścicieli zasobów i procesów, na które wpływ na obsługiwany incydent oraz przydziela do realizacji predefiniowane zadania. Dodatkowo, śledzenie wszystkich faz incydentu możliwe jest w trybie online z różnego typu urządzeń.

Zawsze aktualne dokumenty
DYNAMIC DOCUMENTS

Istniejące dokumenty migrowane są do systemu, w sposób, który umożliwia ich automatyczne wypełnienie aktualnymi danymi za pomocą jednego kliknięcia.

Dwustronne powiadomienia przy wykorzystaniu różnych kanałów komunikacji
Interaktywne powiadomienia

Powiadomienia o zdarzeniach, incydentach i alarmach są wysyłane przez email, sms lub api dowolnego systemu (np. system zgłoszeniowy, system klasy SIEM).

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej jak sprawnie wdrożyć Platformę BCMLogic w Państwa organizacji zapraszamy do kontaktu.

Kontakt