Enter your keyword

Elastyczność rozwiązania

Elastyczność i zdolność adaptacji

Platforma BCMLogic jest uniwersalną propozycją. Wymagania każdej firmy dotyczące analizy bezpieczeństwa, ryzyka oraz zarządzania ciągłością działania są unikalne dlatego elastyczność rozwiązania wspierającego te procesy ma kluczowe znaczenie.

Właśnie ta elastyczność jest wyróżnikiem Platformy BCMLogic. Pozwala firmom na dostosowanie każdej części rozwiązania za pomocą funkcji konfiguracyjnych do ich aktualnych potrzeb biznesowych lub unikalnych sytuacji.

Oparcie rozwiązania na relacyjnej bazy danych, łączącej wszystkie zasoby organizacyjne, pozwala na łączenie oraz wyszukiwanie właściwych informacji w celu podjęcia właściwych decyzji we właściwym czasie.

 

Samoobsługowe dashboardy

użytkownicy mogą tworzyć i konfigurować własne pulpity składające się z biblioteki dostępnych widżetów danych i wykresów

Interfejs użytkownika

etykiety, nazwy, opisy mogą być zmieniane przez administratora, dostosowując do nomenklatury wdrożonej w danej organizacji bez zmiany kodu

Szablony dokumentów

nasz silnik dokumentacji może przekształcić dowolny statyczny dokument MS Word w zawsze aktualną, dynamicznie generowaną treść na bazie aktualnych danych

Szablony powiadomień

wszystkie powiadomienia dostarczane pocztą elektroniczną lub SMS są w pełni konfigurowalne. Można dostosować treść, kanał wysyłki a także opcje odpowiedzi

Słowniki i rejestry

platforma jest zbudowana na ponad 200 listach słowników i rejestrów. Możesz je dostosowywać do swoich potrzeb

Przepływ pracy

Platforma oferuje zestaw funkcji umożliwiających budowanie przepływów pracy wewnątrz organizacji umożliwiających end-2-end obsługę procesów w ramach różnych komórek organizacyjnych (niezależnie od liczby użytkowników)