Enter your keyword

Release notes

Wersja 3.72

Widoki analityczne. Umożliwienie eksportu do pliku excel widoków o liczbie rekordów większej niż 1000. Zasoby. Typ Zewnętrzne ma mieć możliwość utworzenia umowy (checkbox). Tworzenie umowy outsourcingowej automatycznie tworzyć typ Zewnętrzny/Umowę. Utworzono global option – DefaultAssetParentIdWhenContractAdd – administrator ma możliwość ustawienia id zasobu, do którego będą automatycznie przypisane wszystkie umowy. (0 – w przypadku wpisania 0, zasoby nie posiadają […]