Enter your keyword

Wersja 3.72

Wersja 3.72

Widoki analityczne. Umożliwienie eksportu do pliku excel widoków o liczbie rekordów większej niż 1000.

Zasoby. Typ Zewnętrzne ma mieć możliwość utworzenia umowy (checkbox). Tworzenie umowy outsourcingowej automatycznie tworzyć typ Zewnętrzny/Umowę. Utworzono global option – DefaultAssetParentIdWhenContractAdd – administrator ma możliwość ustawienia id zasobu, do którego będą automatycznie przypisane wszystkie umowy. (0 – w przypadku wpisania 0, zasoby nie posiadają przypisania do zasobu nadrzędnego)

Zasoby. Możliwość dodawania nowy typ zasobu oraz możliwość zmiany typu zasobu.

Umowy outsourcingowe. Poprawka dotycząca tworzenia się umowy, każdorazowo przy kliknięciu Zapisz.

Incydenty. Poprawka dotycząca tabelek wyświetlanych w rejestrach incydentu.

Ogólne. Wyświetlanie numeru wersji w pasku bocznym, po najechaniu na logo BCMLogic

Ogólne. Wizualizacja workflow.

Testy. Możliwość elastycznego projektowania cyklu życia dla Testów.

Procedury. Edycja kroku procedury.  Umożliwienie wyboru wykonawcy: Użytkownik/Grupa. Możliwość wyboru wielu wykonawców lub wielu grup. 7628

Zdarzenia operacyjne. Poszerzenie okienek opisu skutków.

Zdarzenia operacyjne. Dodanie kolumny Jednostka organizacyjna jeśli inna niż osoby zgłaszającej.

Zdarzenia operacyjne. SLA dla zdarzeń operacyjnych.