Enter your keyword

ANALIZA RYZYKA

Pełny widok na analizę ryzyka (widok 360) jest oparty na połączeniu danych wewnętrznych (procesy, aktywa, IT) i zewnętrznych (zagrożenia, środowisko biznesowe)

ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA

Od BIA i Oceny Ryzyka, przez testowanie, planowanie oparte na scenariuszach, aż po obsługę zdarzeń związanych z ciągłością działania.

ZARZĄDZANIE INCYDENTAMI BEZPIECZEŃSTWA

Uzbrajając zespoły do reagowania na incydenty w Workflow, inteligencję i głęboką analizę danych, BCMLogic pomaga firmom szybciej reagować, lepiej koordynować i inteligentniej reagować na incydenty związane z bezpieczeństwem.

DYNAMICZNE DOKUMENTY

Formularze i regulacje okresowo aktualizowane o dane z platformy, zawsze aktualne plany

WORKFLOWS

Cykl życia elementów - incydenty, procedury, zasoby, dokumenty - jest obsługiwany przez jeden spójny mechanizm workflow. Pozwala on na elastyczne zarządzanie statusami i działaniami w ramach danych uprawnień użytkownika. Platforma posiada narzędzia pozwalające Ci samodzielnie budować i modyfikować workflow

POWIADOMIENIA

Komunikacja dwukierunkowa dostępna online w czasie rzeczywistym, potężne drzewa połączeń (kontakty naprzemienne, auto-retry)

ZARZĄDZANIE INCYDENTAMI

Automatyczna analiza wpływu zgłaszanych incydentów (również z systemami monitorowania infrastruktury) na ciągłość procesów biznesowych

ANALITYKA

Zestaw zintegrowanych paneli (dashboardów) prezentujących w czasie rzeczywistym dostępność infrastruktury, zasobów i stanu operacyjnego krytycznego procesów biznesowych

SZYBKIE WDROŻENIE

Standardowo skonfigurowany system pokrywa 80% typowych wymagań przedsiębiorstwa. Elastyczność platformy dostosuje się do kontekstu twojej firmy

PRZEDSIĘBIORSTWO MOBILNE

Dostarczamy informacje i dynamiczne dashboardy bezpośrednio na urządzenia mobilne

IoT

Używamy danych z czujników, przenośnych (nadających się do noszenia) urządzeń w celu monitorowania i kontroli bezpieczeństwa i ochrony Państwa personelu

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Centrum sytuacyjne w czasie rzeczywistym zintegrowane z obsługą incydentów. Nasza platforma zapewnia analitykę w czasie rzeczywistym dla zarządzania kryzysowego

Doskonałość procesów biznesowych w czasie rzeczywistym

Platforma BCMLogic jest przeznaczona do codziennego użytkowania w celu zapewnienia zdrowia Twojego biznesu na poziomie zasobów, usług i procesów IT

Głeboko wierzymy, że żadna organizacja, która nie radzi sobie skutecznie z codziennymi incydentami, nie będzie w stanie przetrwać poważnej awarii lub katastrofy, nawet jeśli plan BC będzie na miejscu i gotowy do użycia.
Wczesne wykrycie i proces obsługi incydentów jest kluczowym czynnikiem. W oparciu o to założenie stworzyliśmy w pełni zintegrowany proces zarządzania incydentami oraz wsparcie funkcjonalności aplikacji standardowymi zadaniami z zakresu ciągłości biznesowej.

Jeśli jesteś zainteresowany naszych rozwiązaniem, skontaktuj się, a my będziemy bardziej niż szczęśliwi, mogąc zorganizować dedykowane demo w oparciu o instancję testową aplikacji.

check it out